Pisanie po Śladzie

Nauka pisania, poprzez ćwiczenia pisania po śladzie.

Nauka pisania literek nie należy do najłatwiejszych, jednak jest przydatna przez całe życie. Ćwiczenia kaligraficzne uczą prawidłowego kierunku kreślenia liter, wskazując ich właściwy kształt i proporcje. Wyrabiają płynność i tempo ruchu oraz kształcą koordynację wzrokowo-ruchową. W ćwiczeniach zastosowano zasadę stopniowania trudności.

Szablony przedstawiające litery pisane alfabetu przydadzą się, gdy dziecko uczy się pisać i czytać.

Na początku dziecko identyfikuje daną literę, zapoznaje się z kierunkiem jej kreślenia i ćwiczy pisanie znaku graficznego – najpierw po szarym śladzie, a następnie łącząc kropki. W dalszej kolejności dziecko pisze krótkie wyrazy oraz zdania zbudowane wyłącznie ze znaków graficznych, których pisownię opanowało. Dzięki temu uczeń nie tylko utrwala poznane już litery, ale także ćwiczy umiejętność ich płynnego i estetycznego łączenia.

Na początek duże i małe litery.

Na szablonach umieszczono duże i małe litery w liniaturze wraz ze strzałkami wskazującymi prawidłowy kierunek kreślenia. Dziecko zapoznaje się z kształtem liter i pisze je paluszkiem zgodnie z narysowanymi strzałkami.

Na kolejnych szablonach znajdują się wyrazy z wprowadzonymi już literami. Dzięki temu dziecko utrwala znajomość poznanego znaku graficznego, zapoznaje się ze sposobem płynnego i estetycznego łączenia liter, a także ćwiczy umiejętność czytania.

Kaligrafia dla dzieci, nauka pisania po śladzie.

Szablony opracowano z myślą zarówno o dzieciach, które rozpoczynają naukę pisania, jak i uczniach mających trudności z płynnym i estetycznym pisaniem.

Szlaczki, czyli wstęp do kaligrafii.

Rysowanie szlaczków to najlepszy trening dla dziecka przed nauką pisania. Wydrukuj szablon i zachęć dziecko do takiego treningu. Zatem jeśli dziecko ma problem z pisaniem po śladzie warto zrobić krok wstecz i na początek skopić uwagę na rysowaniu szlaczków.